Najlepsi uczniowie odebrali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody rzeczowe, a rodzice otrzymali z rąk Dyrektor Anny Banasiak listy gratulacyjne. W klasie pierwszej nagrody i dyplomy odebrali: Angelika Wysocka, Angelika Łęgowska, Adrian Łaszkiewicz i Katarzyna Rzepecka. Świadectwo z wyróżnieniem i nagrody w klasie II otrzymali Dawid Wiśniewski, Karolina Cyrankowska, Balicki Krzysztof. Dyplomy otrzymały Justyna Reszkowska i Natalia Liszewska. Promocję z wyróżnieniem do klasy IV otrzymali Mateusz Skierkowski i Paweł Kuchnicki. Dyplomy uzyskali: Paulina Proćko, Filip Rumianowski, Daria Krzemińska, Patrycja Żbikowska i Paulina Kroplewska. Na uroczystości obecna była Danuta Tyraj – Członek Zarządu Powiatu, która wręczyła nagrody dla uczniów z najlepszą średnią. Życzyła uczniom udanego i bezpiecznego odpoczynku oraz odczytała list Starosty Rypińskiego Zbigniewa Zgórzyńskiego.