Od kilku lat w nadroskiej „Czwórce” działa grupa wojskowa. Na zajęcia dodatkowe w bloku wojskowym uczęszczają dziewczęta i chłopcy. Uczniowie przede wszystkim zdobywają konkretny zawód, a ponadto uczą się wojskowej dyscypliny.

Udział w zajęciach uczy szacunku do historii, symboli narodowych, patriotyzmu a także wyrabia chatek ter młodego człowieka. Uczniom proponowane są zajęcia z zakresu obronności, współpraca z jednostkami mundurowymi, udział w zajęciach sprawnościowych i obozach szkoleniowych.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie brali udział w szkoleniu organizowanym przez PSP. Szkolenie dotyczyło działalności Straży Pożarnej i jednostek Ratowniczych. Młodzież została przeszkolona  z zakresu pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym.

Uczniowie „Czwórki” uczestniczyli  w spotkaniu z generałem Andrzejem Falkowskim, odwiedzili Muzeum Multimedialne z wystawą z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

W czasie zajęć młodzież odbyła szkolenie z zakresu maskowania i poruszania się w terenie w okresie zimowym. Dzięki Państwowej Straży Pożarnej uczniowie mogli obserwować szkolenie dla jednostek OSP z zakresu Ratownictwa Podwodnego.