W Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu z inicjatywy uczniów powstała pierwsza w Powiecie Rypińskim Spółdzielnia Uczniowska „Czwórka”. Spółdzielczość uczniowska jest integralną częścią spółdzielczości dorosłych. To dobra szkoła gospodarowania, a więc dorosłego życia, a jednocześnie konkretna pomoc w zaopatrzeniu siebie i kolegów w najbardziej potrzebne artykuły szkolne oraz spożywcze. Nie można przeceniać jej roli jaką odgrywa w rozwoju, wychowaniu, edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez uczestnictwo w samorządowej organizacji jaką jest spółdzielczość uczniowska, młody człowiek uczy się demokracji, współodpowiedzialności, dobrego gospodarowania, szacunku dla uczciwie zarobionych pieniędzy a przede wszystkim pracy zespołowej i zbiorowej zaradności. Uczniowie praktycznie poznają zagadnienia ekonomiczne, finansowe i gospodarcze. Nabyta wiedza i doświadczenie winny im ułatwić start zawodowy w dorosłe życie, być może niejednokrotnie związany dalej ze spółdzielczością.

 W spółdzielniach uczniowskich obowiązują takie same zasady wyłaniania organów samorządowych jak w pozostałych typach spółdzielczości. Statuty Spółdzielni Uczniowskich oparte są o Prawo Spółdzielcze. Funkcjonowanie Spółdzielni Uczniowskich oparte jest na wielkim społecznym zaangażowaniu wielu działaczy spółdzielczych, opiekunów spółdzielni oraz instruktorów spółdzielni uczniowskich.

Na pierwszym zebraniu walnym założyciele „Czwórki ” wyłonili spośród siebie zarząd oraz radę nadzorczą. Powołano do życia również sklepik uczniowski „All 4 You”, który prowadzony jest przez uczniów. Opiekę nad całokształtem pełnią nauczyciele Janusz Kornowski i Monika Krajnik. Młodzież jest bardzo zaangażowana w przedsięwzięcie. Na bieżąco urozmaicany jest asortyment sklepiku. Większość pomysłów zgłaszanych i omawianych na zebraniach zarządu jest realizowana błyskawicznie. Zyski wypracowane przez Spółdzielnię pochodzą głównie z prowadzenia sklepiku oraz ze sprzedaży rękodzieł wykonywanych przez uczniów Technikum Architektury Krajobrazu. Uczniowie wszystkie pozyskane pieniądze przeznaczą na cele statutowe. Zarząd przeznaczył pewną część środków na cele charytatywne. Natomiast głównym celem na ten rok szkolny jest dofinansowanie wycieczki dla uczniów ZS  NR 4.