Uroczystość pożegnania maturzystów to wyjątkowa data wpisana w kalendarz szkoły. W dniu 26 kwietnia Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu Anna Banasiak wręczyła świadectwa ukończenia szkoły uczniom technikum geodezyjnego i pojazdów samochodowych.

Na akademii obecna była społeczność szkoły, rada pedagogiczna, rodzice. Tę niepowtarzalną chwilę uświetnili swoim przybiciem goście: Starosta Rypiński Jarosław Sochacki i Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty Katarzyna Szczęsny.

W pierwszej części uroczystości dyrektor Zespołu gratulowała młodzieży sukcesów, życzyła mądrze wytyczonych celów. Zachęcała do realizacji marzeń, przekraczania własnych ograniczeń i budowania przyszłości na fundamentach wartości.

Dyrektor wraz z wychowawcą klasy Agnieszką Lipską wręczyła rodzicom listy gratulacyjne a uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Wśród wyróżnionych znaleźli się Mateusz Skierkowski, Paulina Proćko, Paweł Kuchnicki, Paulina Kroplewska. Nagrody książkowe otrzymali Daria Krzemińska, Patrycja Żbikowska, Ewelina Kępczyńska, Filip Rumianowski.

Tradycją szkoły jest przyznawanie tytułu najlepszego zawodowca. W technikum geodezyjnym tytuł ten i nagrodę odebrała Paulina Kroplewska, a w technikum pojazdów samochodowych Kamil Jastrzębski.

Starosta Rypiński Jarosław Sochacki przekazał gratulacje, życzenia i nagrodę uczniowi z najlepszą średnią – 5, 03, którą uzyskał Mateusz Skierkowski. Życzenia powodzenia i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym przekazał również wszystkimi tegorocznym absolwentom. Starosta słowa podziękowania za przekazywaną uczniom wiedzę i opiekę przekazał radzie pedagogicznej szkoły. Wyrazem podziękowania były kwiaty przekazane na ręce Dyrektor Zespołu.

Po części oficjalnej uczniowie klas zaprezentowali program artystyczny. Młodsze koleżanki i koledzy w sposób humorystyczny wspominali czas spędzony w szkole. Nie zabrakło refleksji w postaci słów i piosenek.

 Przedstawiciel absolwentów dziękował za wsparcie, motywowanie do nauki, pomoc w przygotowaniu do dorosłego życia. Na twarzach absolwentów pojawiły się łzy wzruszenia.