Jak co roku, atrakcje dla Pań i Dziewczyn przygotowała męska część Samorządu Uczniowskiego. Prezentowane teksty uświadamiały, jak ważną rolę w życiu pełni kobieta. Publiczność żywo reagowała na wykonywane piosenki, nagradzając występujących brawami. Było lirycznie, muzycznie i słodko. Wyrazem  wdzięczności –  oprócz życzeń – był również własnoręcznie przygotowany tor.