14 marca 2019 roku uczniowie technikum Pojazdów Samochodowych  Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, wraz z opiekunem Łukaszem Palińskim odwiedzili III Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego w Bydgoszczy. Wyjazd został zorganizowany w ramach nagrody za osiągnięcie najlepszych wyników z przedmiotów zawodowych przez uczniów klas II i III TPS. Zarówno polscy jak i zagraniczni wystawcy prezentowali szeroką ofertę produktów i usług oferowanych w branży. Uczniowie z zainteresowaniem prowadzili rozmowy z przedstawicielami wystawiających się firm, rozmawiali na temat możliwości: uczestnictwa w praktyce zawodowej, odbycia staży zawodowych, czy ewentualnego zatrudnienia w przyszłości w danym przedsiębiorstwie. Uczniowie naszego technikum wykazali szczególne zainteresowanie stoiskom poświęconym: drukowi 3D, przetwórstwu polimerowemu, spawalnictwu i metrologii. Niektórzy z naszych uczniów dzięki projektowi „Dobry zawód – Lepsza przyszłość” posiadają kursy spawalnicze, toteż z pełną uwagą śledzili nowoczesne technologie w tej gałęzi przemysłu jaką było np. spawanie mikropęknięć w technologii TIG.