W Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, dnia 22. 03.2019r. o godz. 10:00 odbył się VI Przegląd poezji i prozy Jana Pawła II pod hasłem: „Pielgrzym pokoju”.
Uczestników i gości powitała Pani Anna Banasiak – Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, składając wyrazy uznania dla uczniów zaangażowanych w zgłębianie poezji i Jana Pawła II. Konkurs został zorganizowany przez Milenę Sobocińską-Krupską i Magdalenę Sitkowską.

Tegoroczny przegląd poezji i prozy posiadał wyjątkowy wymiar. W sposób szczególny, poprzez twórczość papieża i utwory poświęcone św. Janowi Pawłowi II, zostało podkreślone znaczenie pokoju we współczesnym świecie.

Jedną z podstawowych wartości życia każdego człowieka jest Pokój. Jan Paweł II wyznaczył różne jego wymiary, musimy dbać o życie w pokoju: z Bogiem, drugim człowiekiem, samym sobą. W dobie pogoni za karierą, pieniędzmi, dobrobytem zapominamy o poszanowaniu tego, co stanowi istotę człowieczeństwa. Osiąganie wyznaczonego celu stanowi dla wielu priorytet. Zawiść, zazdrość i nieumiejętne korzystanie z wolności, coraz częściej utrudnia ludziom życie w pokoju. Jan Paweł II wyraźnie uczył nas wdzięczności za otrzymaną wolność i umiejętności korzystania z niej we właściwy sposób przez całe pokolenia. Na każde niepowodzenie musimy odpowiadać językiem miłości i pokoju, jak twierdził: „ Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności i wolności…” (List apostolski Tertio millennio adveniente, 1994 r.).
Nadrzędnym celem konkursu, za każdym razem jest popularyzacja poezji
Papieża – Polaka, podkreślenie podstawowych wartości wynikających z tekstu, ujawnienie prawd uniwersalnych dzieł, rozbudzenie zainteresowań, uwrażliwienie na piękno poezji oraz integracja młodzieży szkolnej.

W konkursie wzięło udział 19 uczestników z różnych szkół Diecezji Płockiej, tj.: Sierpca, Płońska, Studzieńca, Rypina i Nadroża. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach: recytacja i poezja śpiewana. Uczestników oceniała komisja w składzie: p. Krzysztof Szalkowski, p. Małgorzata Wysocka, ks. Mariusz Raczkowski, p. Grażyna Angowska. Wyniki konkursu są następujące:

W kategorii recytacja:

I miejsce zajęła: Katarzyna Osmańska (ZS nr 1 w Płońsku),

II miejsce: Agata Majorkowska ( ZS nr 1 w Sierpcu); Ewa Śpiewakowska (ZS nr 1 w Rypinie)

III miejsce: Natalia Dziórlikowska (ZS nr 4 w Nadrożu), Martyna Matuszewicz (ZS nr 1 w Płońsku), Paulina Wojciechowska (ZS nr 2 w Rypinie).

Natomiast w kategorii poezja śpiewana:

I miejsce zajęła: Dominika Tucholska (ZS 3 w Rypinie),

II miejsce zajął duet: Kamila Jonczak, Zuzanna Olendrzyńska (ZS nr 1 w Sierpcu),
III miejsce: Maja Leszczyńska (ZS nr 4 w Nadrożu)

Wyróżnienie w kategorii poezja śpiewana otrzymała: Rebeka Grabowska ( ZS nr 1 w Rypinie) i Weronika Drozdowska (ZS nr 1 w Płońsku).

Laureaci obu kategorii otrzymali nagrody książkowe, pamiątkowe anioły oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom komisja wręczyła pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Gratulujemy zwycięzcom!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie, odwagę, ogromną pracę włożoną w przygotowanie się do międzyszkolnego konkursu recytatorskiego oraz wokalnego. Zapraszamy za rok na VII Przegląd poezji i prozy Jana Pawła II.

Milena Sobocińska-Krupska