25 marca w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu odbył się Dzień Otwarty. Szkoła zaprezentowała gimnazjalistom, uczniom szkół podstawowych i  ich rodzicom ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny.

Dzień otwarty to doskonała okazja do zapoznania się z tym, co przyszłym uczniom może zaproponować szkoła. To możliwość  przeprowadzania rozmowy z dyrektorem, nauczycielami i młodzieżą.

Oferta kształcenia szkoły obejmuje branżę budowlaną, motoryzacyjną, elektroenergetyczną, hotelarską, ogrodniczą oraz rolno-hodowlaną. Poszerzona oferta zawodów rolniczych i okołorolniczych wynika z planów przejęcia szkoły przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odwiedzający szkołę  zostali szczegółowo zapoznani ze specyfiką zawodów. Dla uczniów szkoły jest to doskonała okazja do zaprezentowania swoich umiejętności i praktycznych dokonań.  W technikum budowlanym zaprezentowano sprzęt budowlany oraz prace uczniów: makiety, projekty i rysunki. Chętni mogli pracować w programie przeznaczonym do projektowania AutoCad. Zainteresowaniem cieszyły się nowe kierunki w ofercie – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik inżynierii środowiska i melioracji. Młodzież zapoznała się z perspektywami jakie daje w przyszłości ten zawód oraz wysłuchała prezentacji nt. odnawialnych źródeł energii. Geodeci natomiast zapoznali uczniów z instrumentami  wykorzystywanym w pomiarach zachęcając do ćwiczeń praktycznych. Chętni wykonywali pomiary sytuacyjne i wysokościowe.

Uczestnicy dnia otwartego odwiedzili też  warsztat samochodowy gdzie prezentowano zwód technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz szkoły branżowe w obszarze mechanicznym. Goście  zostali zapoznani z zagadnieniami branży motoryzacyjnej. W warsztacie samochodowych uczniowie przedstawili   efekt swojej pracy jakim jest reaktywowany do jazdy samochód marki Polonez. Odwiedzający mogli  spróbować swoich sił na torze przeszkód, który należało pokonać w alkogoglach. Atrakcją był pokaz maszyn rolniczych w rzeczywistych warunkach pracy. Szkoła dysponuje ku temu bardzo dobrymi warunkami. Zaprezentowano pokaz orki oraz możliwości nowoczesnych ciągników.

W pracowni architektury krajobrazu młodzież wykonywała makiety ogrodów, rozwiązywała krzyżówki tematyczne i  sudoku roślinne. Zaprezentowano również nowy program do projektowania ogrodów. Nie brakowało chętnych do aktywnego uczestnictwa, za co czekały roślinne upominki.

Promowano nowe kierunki kształcenia: technik agrobiznesu,  technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.  Równie  ciekawie prezentowała się branża hotelarska. Uczniowie i nauczyciele oprócz prezentacji zawodów technik hotelarstwa oraz technik turystki na obszarach wiejskich udzielali odpowiedzi na liczne pytania zainteresowanych pracą w tej branży.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się propozycja kształcenia w zawodzie technik weterynarii. Uczniowie szkoły z dumą prezentowali swoje  zwierzęta. Można było obejrzeć sprzęt, który wykorzystywany  jest w pracy zawodowej.  Zaprezentowano  modele i preparaty anatomiczne.

Przy okazji Dnia Otwartego w szkole pojawili się również liczni partnerzy współpracujący  ze szkołą oraz chętni do podjęcia współpracy w momencie utworzenia nowych kierunków kształcenia. Umożliwi to dostęp do nowoczesnych  maszyn i technologii a także pozwoli przyszłym uczniom lepiej poznać wybrane zawody.

Przygotowano atrakcje sportowe. Rozegrano turniej piłki siatkowej. Swoją działalność przybliżył  samorząd uczniowski, koło kosmetyczne oraz biblioteka szkolna.  Boisko szkolne „opanowała” grupa wojskowa, która jest propozycją zajęć dodatkowych cieszących się dużą popularnością wśród uczniów.

W internacie przygotowano słodkie niespodzianki. Zapoznano odwiedzających z planem dnia, zasadami pobytu oraz ofertą zajęć rekreacyjnych.

Słoneczna pogoda pozwoliła na zwiedzenie  urokliwego terenem przyszkolnego, który jest niewątpliwe jednym z jej atutów.  Na zwiedzających ogromne wrażenie wywarł doskonale utrzymany park.

Jak zwykle w „Czwórce” panowała atmosfera życzliwości i otwartości.