Informujemy, że sprawozdanie finansowe za rok 2018 znajduje się na stronie biuletynu informacji publicznej Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie pod adresem: bip.pcoo.powiatrypinski.pl w zakładce Sprawozdania finansowe PCOO w Rypinie i jednostek obsługiwanych.

bezpośredni link do sprawozdania: http://bip.pcoo.powiatrypinski.pl/zespol-szkol-nr-4-im-ziemi-dobrzynskiej-w-nadrozu/