• Technik agrobiznesu
  • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • Technik rolnik
  • Technik turystyki na obszarach wiejskich
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej