Dzień drzewa to międzynarodowa akcja sadzenia drzew, odbywająca się każdego roku w coraz większej liczbie krajów na świecie. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. W słoneczny jesienny dzień obchodzono to święto w ZS NR 4 w Nadrożu. Uczniowie przedstawili krótko historię święta , omówili zalety drzew, korzyści płynące z nich dla człowieka i środowiska  naturalnego, przytoczyli ciekawostki o najoryginalniejszych gatunkach, zaprezentowali przygotowane przez siebie plakaty, ilustracje tematyczne. Każda klasa wraz z wychowawcą wybrała, spośród wielu sadzonek drzew, jedną. Po odebraniu potrzebnych narzędzi ogrodniczych, napełnieniu konewek wszyscy ruszyli do wyznaczonych pod rośliny miejsc. Każde drzewo otrzymało swoją metryczkę z nadanym przez uczniów imieniem, z informacją kiedy i przez kogo zostało posadzone.

Od tego momentu klasy sprawują opiekę nad swoją rośliną. Postanowiono Dzień Drzewa wprowadzić do tradycji szkoły.