Internat jest integralną częścią ZS Nr 4. Jest miejscem bezpiecznego i przyjaznego pobytu wychowanków. Wychowawcy stwarzają właściwe warunki do nauki, samodzielnego poszukiwania i wyrażania swoich poglądów w różnorodnej formie, kształtują pozytywne postawy wobec samych siebie oraz innych. W czasie wolnym od zajęć i nauki wychowankowie mogą uczestniczyć w różnych formach aktywności życia internatu. Do dyspozycji wychowanków są: sala telewizyjna, kuchnia, sala gimnastyczna, siłownia, piłkarzyki, stołówka, bilard.

W internacie promowany jest aktywny sposób spędzania wolnego czasu, dlatego  dla młodzieży organizowane są liczne atrakcje. Wychowankowie mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz mają możliwość kształtowania postaw prospołecznych, biorąc udział w licznych konkursach, turniejach, akcjach, uroczystościach, wyjazdach, kołach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, itp.:

 • zajęcia i turnieje siatkówki
 • konkursy wiedzy, m.in. „1 z 13”, znajomość zasad savoir vivre’u
 • konkursy plastyczne, fotograficzne, recytatorski „Przegląd poezji i prozy Jana Pawła II”
 • konkursy na dekoracje w pokojach,
 • imprezy okolicznościowe (grill integracyjny, „otrzęsiny”, dyskoteki, andrzejki, zabawa karnawałowa, itp.)
 • zajęcia koła kulinarnego
 • akcje charytatywne dla dzieci, osób potrzebujących i zwierząt w schronisku (pieczenie pierniczków świątecznych, zbiórka pieniędzy, zbiórka żywności, itp.)
 • bal karnawałowy dla wychowanków Domu Dziecka w Rypinie
 • uroczystości (dzień chłopaka,  DEN,  Wigilia, uroczysta kolacja i wieczór kolęd, dzień kobiet, pożegnanie maturzystów)
 • prelekcje przedstawicieli Straży Pożarnej,  Policji, ZHP, itp.
 • wyjazdy na basen i kręgle do RCS
 • przygotowania różnych uroczystości, w trakcie których wychowankowie mogą wykazać się umiejętnościami muzycznymi, aktorskimi, recytatorskimi, tanecznymi.