2 września 2019 roku w ZS NR 4 w Nadrożu uroczyście powitano uczniów klas pierwszych. Mogli oni nieodpłatnie skorzystać z możliwości wyjazdu i pobytu na zielonej szkole w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie. Pierwszakom towarzyszyli wychowawcy. Wszyscy uczestniczyli w warsztatach ekologicznych połączonych z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Mieli okazję przebywać w ośrodku położonym na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, na wzgórzu Bocieniec, skąd podziwiali pobliskie jeziora rynnowe Młyńskie i Górzno. Uczniowie z opiekunami wypoczywali na świeżym powietrzu na terenie rezerwatu przyrody Szumny Zdrój. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu pobytu, korzystali z wędrówek z przewodnikami po ścieżkach edukacyjnych wiodących grzybnymi lasami, wśród strumyków, źródełek, wąwozów i jezior. Poznawali sposoby ochrony środowiska, uczyli się przewidywać i oceniać następstwa działalności człowieka w środowisku naturalnym, rozpoznawali wybrane gatunki roślin i zwierząt. Podczas wyjazdu poznawali się wzajemnie w różnych okolicznościach, troszczyli się i dbali o grupę, przyzwyczajali się do nowego wychowawcy, który będzie ich wspierać w nauce i rozwoju w szkole średniej. Kolejnym etapem asymilacji uczniów były otrzęsiny w internacie, następnie w szkole. Od tego momentu stali się oni pełnoprawnymi członkami społeczności ZS NR 4 w Nadrożu.