W czasach, gdy niedobór wody coraz bardziej daje się we znaki, przyszli technicy inżynierii środowiska i melioracji  w ZS NR 4 w Nadrożu swoją przygodę z praktyczną stroną zawodu zaczynają od podstaw edukacji. Podczas lekcji w terenie uczniowie klas pierwszych zapoznali się z urządzeniami, zaopatrującymi w wodę okolicznych mieszkańców. W ramach współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym – Wody Polskie uczniowie odbyli zajęcia w porcie rzecznym w Toruniu oraz zapoznali się z zakresem działań PGW – Wody Polskie.