Dzięki uprzejmości Pana Michała Deręgowskiego – właściciela firmy Platan uczniowie architektury krajobrazu mogli obejrzeć nowo założony ogród przy świetlicy w Sitnie. Młodzież obserwowała również prace, które firma Platan wykonuje w parku w Kowalkach- wykopy i nasypy,  przygotowanie terenu pod nasadzenia,  ścieżki,  obiekty małej architektury krajobrazu. Uczniowie architektury krajobrazu brali  udział w nasadzeniach  roślin w parku w Kowalkach.

Nasi architekci krajobrazu rozpoznawali gatunki roślin ozdobnych w szkółce w Niewierzu.