Ruszyło Koło Geodezyjne.
Spotkania w każdy wtorek o godzinie 13.20 prowadzi p. Radosław Wiśniewski.
Kółko motoryzacyjne w naszej szkole w każdą środę na 8 godzinie lekcyjnej czyli o godzinie 14.05.
Zajęcia odbywać się będą w klasie nr 17 albo w warsztacie.
Zajęcia prowadzi p. Łukasz Paliński. Zapraszamy!!!

W każdy wtorek i czwartek od godziny 15.00 w naszej szkole odbywają się zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego. W zajęciach tych mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Mają one na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. W czasie zajęć SKS uczniowie doskonalą technikę wybranych dyscyplin sportowych, przygotowują się do reprezentowania Szkoły na zawodach międzyszkolnych, rozwijają sprawność fizyczną, mają możliwość spędzania czasu  wolnego zgodnie z zainteresowaniami i pożytkiem dla zdrowia. Zapraszamy!!!

Każdy chętny może nauczyć się grać w szachy i doskonalić swoje umiejętności w tej pięknej grze w poniedziałki od godziny 15. W planach wyjazd na sparing – tradycyjnie do szkoły w Karnkowie.

Koło rysunkowe. Serdecznie zapraszamy na zajęcia koła rysunkowego w każdy wtorek o 14.30 do sali nr 9. Zajęcia prowadzi p. Małgorzata Dunajska.