W dniach od 12 do 25 marca bieżącego roku w ZSNr4 odwołuje się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Informacje dotyczące dalszych działań będą ukazywały się na stronie www… oraz face….

Dyrektor ZSNr4 
Anna Banasiak