Od 18 marca 2020r. rozpoczną się zajęcia dla uczniów prowadzone drogą elektroniczną. Wychowawcy w dniu dzisiejszym skontaktują się z uczniami celem przekazania szczegółów  dotyczących organizacji pracy. 

Ponieważ sytuacja jest nadzwyczajna proszę o potraktowanie zorganizowanych zajęć jako obowiązkowe. 

Dyrektor 

Anna Banasiak