Prowadzenie zajęć  on-line zostaje wydłużone do 26 kwietnia 2020r.

Jednocześnie przesunięte zostają terminy egzaminów maturalnych. 

Dokładne daty matur zostaną ogłoszone minimum  trzy tygodnie przed egzaminem.

Informacja o nowych terminach egzaminów pisemnych zostanie umieszczona na stronach internetowych szkoły.

O terminach egzaminów ustnych informacja zostanie przekazane zgodnie z wytycznymi MEN.

Dyrektor ZSNr4 

Anna Banasiak