Ze względu na ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych  nauka na odległość  jest przedłużona do 24 maja 2020r.