PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII – COVID-19 na terenie internatu przy Zespole Szkół nr 4 im Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu