Ze względu na sytuację pandemiczną dni 19 i 20 października 2020r. są w ZSnr4 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ( dni dyrektorskie).
W dniach następnych aż do odwołania szkoła funkcjonuje w trybie hybrydowym. Oznacza to, że dwie klasy przechodzą na nauczanie zdalne. Są to:
kl. II Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji
kl. III Technikum Architektury Krajobrazu.
Pozostałe klasy mają nauczanie w trybie stacjonarnym (w szkole).
Internat funkcjonuje dla uczniów mających naukę w trybie stacjonarnym.

Do internatu uczniowie mogą przyjeżdżać we wtorek od godziny 17.00.
Powyższe decyzje obowiązują do odwołania.

 

Anna  Banasiak

Dyrektor ZSnr4 w Nadrożu