NAUCZANIE ZDALNE

W dniach 26X-8XI 2020r.

wszystkie zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej

na platformie MICROSOFT TEAMS

Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji