Ze względu na sytuację pandemiczną nauczanie zdalne

w ZSnr4 w Nadrożu będzie kontynuowane

do 29 listopada 2020r.