18 stycznia 2021 roku odbyło się uroczyste przekazanie naszej placówki do grupy resortowych szkół rolniczych.

To wielkie wydarzenie zaszczycili swoją obecnością liczni goście:

 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Anna Gembicka
 2. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Jan Krzysztof Ardanowski
 3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski – Józef Ramlau
 4. Starosta Powiatu Rypińskiego – Jarosław Sochacki
 5. Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi – Robert Jakubik
 6. Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Paweł Skonieczek
 7. Dyrektor Biura Poselskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Magdalena Nowak
 8. Dyrektor Biura Poselskiego Posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Mateusz Żmudziński
 9. Przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Cegłowski
 10. Członkowie Zarządu Rady Powiatu w Rypinie i Radni
 11. Emerytowany Dyrektor ZS nr 4 w Nadrożu – Jerzy Misiak

Dla środowiska i społeczności lokalnej jest to niezwykle ważne wydarzenie, rokujące perspektywiczny rozwój naszej  placówki, poprawę stanu zaplecza dydaktycznego, ukierunkowanie na potrzeby rynku pracy.

Kształcenie w  szkołach resortowych obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z rolnictwem, hodowlą zwierząt, weterynarią, mechanizacją rolnictwa i agrotroniką, a także gastronomią, obsługą konsumenta, czy też projektowaniem terenów zieleni oraz ogrodów.

Zespół Szkół nr 4  w Nadrożu, korzystając z dotychczasowych doświadczeń innych szkół resortowych, poprzez aktywne włączenie się w różne formy współdziałania i podejmowania inicjatyw, z pewnością będzie mógł sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom lokalnego rynku pracy. Zamierzeniem Ministerstwa jest, aby placówka w Nadrożu stanowiła swoiste centrum edukacji rolniczej w powiecie rypińskim i nie tylko.