Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zaprasza do zapoznania się z najnowsząpublikacją –   przewodnikiem

„ZwiedzajPolskę.SzlakiemEuropejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego”.

Publikacja pokazuje ciekawe zakątkinaszego kraju, prowadzi do miejsc,

które stałysięatrakcyjniejsze dziękiinwestycjom zrealizowanym z wykorzystaniem

środkówz Europejskiego Funduszu Morskiego i  Rybackiego w ramach

ProgramuOperacyjnego „Rybactwo i  Morze”

Znajduje się ona pod linkiem :

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacja-przyklady-operacji-w-ramach-po-ryby-2014-2020

Przewodnik „ZwiedzajPolskę.Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i  Rybackiego” to również50 filmów, które sukcesywnie sąpublikowane na kanale MRiRW w serwisie

YouTube. Filmy przedstawiająkażdyz  projektów oraz miejsca, w których skorzystano ze środkówpozyskanych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza również do śledzeniai  polubienia postów

publikowanych systematycznie, we współpracyz  DepartamentemKomunikacji i   Promocji

MRiRW, w mediach społecznościowychprowadzonych przezMRiRWtakichjak:

 

Twitter – https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1358757181403840515

Facebook –  https://www.facebook.com/MRiRW/

Instagram –https://www.instagram.com/ministerstwo_rolnictwa