Szczegóły konkursu w plikach poniżej:

 

 

Zal 1 do pisma do jednostek podleglych i szkół – ogloszenie o konkursie

List intencyjny Ministra RiRW – do Uczniów i Dyrektorów A (2)