ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM  ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ NADROŻU

            Historia oświaty rolniczej w Nadrożu sięga pierwszych lat powojennych i jest ściśle związana z dworem i posiadłością ziemską Pana Artura Barthla, wysiedlonego z Nadroża w 1945r.

Na terenach wyzwolonych, w byłych dworach i pałacach ziemskich często powstawały szkoły. W ten sposób staraniem Wydziału Oświaty Rolniczej w Bydgoszczy, w porozumieniu   z Władzami powiatowymi w Rypinie, 01 września 1946 roku zostało w Nadrożu otwarte Gimnazjum Rolnicze, inaugurujące historię Zespołu Szkół Ogrodniczych, w murach którego funkcjonowały następujące typy szkół:

1. Gimnazjum Rolnicze 1946-1948.

2. Technikum Rachunkowości Rolnej- 1948-1952.

3. Spółdzielnia Produkcyjna 1952-1957.

4. 1957-1959 remont i adaptacja dworu na szkołę.

5. Zasadnicza Szkoła Rolnicza 1959-1962

6. Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza od 1962r.

7. W 1976r. powstał Zespół Szkół Ogrodniczych, w skład którego wchodziły:

 • Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa od 1978r.
 • Wieczorowe Technikum Rolnicze do 1982r.

8. 4- letnie Technikum Ogrodnicze 19789-1982.

9. 3-letnie Technikum Ogrodnicze na podbudowie Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej 1982-1997.

10. W 1990 roku otwarto 5-letnie Technikum Ogrodnicze.

11. W 1995 roku otwarto 3-letnie Technikum Ogrodnicze dla dorosłych.

12. W 1999 roku otwarto Liceum Techniczne o profilu kształtowanie środowiska.

13. Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu – do 14.03.2002r.

14. Liceum Ogólnokształcące – od 2002r., profile:

 • Sportowy,
 • Pedagogiczny,
 • Przyrodniczo- akademicki- umowa z UMK od 01.09.2009r.
 • Humanistyczno-artystyczny

15. Liceum Profilowane- od 2002r.  do 2013r; profile:

 • Kształtowanie środowiska
 • Leśnictwo i technologia drewna
 • Usługowo- gospodarczy
 • Zarządzanie informacją

17. Technikum Ogrodnicze- 4 letnie- od 2003r.

18. Szkoła Policealna -od 2004r. do 2013r.

19. Technikum Budowlane- 4 letnie- od 2007r.

20. Technikum Architektury Krajobrazu -4- letnie- od 2008r.

21. Technikum Pojazdów Samochodowych -4- letnie- od 2010r.

22. Nowy internat – 01.09.2011r.

23. Technikum Geodezyjne- 4 letnie – od 2013r.

Dyrektorzy Zespołu Szkół:

 1. Narcyz Kozłowski 1946 -1947
 2. Pan Faliszewski 1947 -1948
 3. Andrzej Przywarski 1948 -1950
 4. Józef Krechowicz 1950
 5. Jerzy Rożnowski 1950 – 1952
 6. Jerzy Dróżka 1959 – 1971
 7. Tadeusz Jekiel 1971 -1997
 8. Arkadiusz Bojałkowski 1977 -1979
 9. Kazimierz Żbikowski 1979 -1981
 10. Ryszard Jankowski 1981 -1991
 11. Jerzy Misiak 1991 – 2016
 12. Anna Banasiak od 1.09.2016

Ważne daty w historii szkoły:

1992 r. – rozpoczęto przebudowę budynku szkoły i dobudowano dwa skrzydła (nowe klatki schodowe, sanitariaty, szatnia),

1996 r. –  rozpoczęto budowę sali gimnastycznej sauny i siłowni, stołówki oraz kuchni,

1997 r.-  posadzenie sadu pomologicznego na powierzchni 3 ha : 27 odmian jabłoni, 4 odmiany brzoskwiń i moreli,

–  18 czerwca 1999 r. –  uroczystość wręczenia sztandaru i nadania szkole imienia „ Ziemi Dobrzyńskiej”. Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Soborski odczytał uchwałę o nadaniu szkole imienia. Sztandar poświęcił ks. Wacław Michalski.  Sztandar  został wręczony Dyrektorowi Jerzemu Misiakowi  przez Przewodniczącego Rady Rodziców Zbigniewa Mielczarka. Skład Pierwszego Pocztu Sztandarowego: Rafał Chrześcijański, Agnieszka Liszewska, Katarzyna Szymborska,

– 2002 r. – oddanie do użytkowania sali gimnastycznej, sauny, siłowni, kuchni i stołówki. Wykonano kapitalny remont budynku po gospodarstwie przyszkolnym i zaadaptowano go na potrzeby dydaktyczne – sale lekcyjne, pracownie i szatnie dla uczniów,

2004 r. – wybudowano kompleks boisk trawiastych przy sali gimnastycznej,

2005 r. – wykonano kapitalny remont elewacji budynku szkolnego, wymieniono okna i drzwi, wykonano nową nawierzchnię dróg dojazdowych do szkoły,

2006 r. – budowa parkingu przy sali gimnastycznej,

2010 r. – podpisanie umowy między Starostą Rypińskim Markiem Tyburskim, Dyrektorem ZS Nr 4 w Nadrożu Jerzym Misiakiem i prof. Stanisławem Chwirotem z UMK w Toruniu. Na mocy umowy została utworzona klasa przyrodnicza – akademicka.

2011r. – oddanie do użytku budynku nowego internatu. Uczniowie mają do dyspozycji: 13 pokoi,  Internet,
gry PS 3. Placówka zapewnia wychowankom opiekę, realizuje swoje zadania we współpracy ze szkołą i rodzicami wychowanków. Internat stwarza godne warunki do nauki i rozwijani zainteresowań. Organizuje szereg imprez okolicznościowych i konkursów. Młodzież chętnie korzysta z sali gimnastycznej, siłowni i sauny,

2012 r.-  budowa: nowej kotłowni przy sali gimnastycznej i internacie, instalacji baterii słonecznych na budynku sali gimnastycznej i internatu,

2013 r. – remont garaży i ich adaptacja na warsztat samochodowy,

2014 r. – remont parkietu w sali gimnastycznej,

2015 – termomodernizacja budynku  głównego szkoły oraz sali gimnastycznej. Wymiana instalacji CO w budynku szkoły, rozpoczęcie rewaloryzacji parku, podpisanie umowy o współpracy z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku – wydziały techniczne

2017 – wymiana dachu na wozowni, rozbiórka szklarni

1.01.2021 – przejęcie szkoły do prowadzenia przez Minstra Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu położony jest na terenie wiejskim. Klimat szkoły tworzy zabytkowy gmach oraz przylegający do szkoły park.