Koszty pobytu w internacie obejmują:

– koszt wyżywienia, planowana dzienna stawka żywieniowa wynosi 12 zł (koszty ustalane są na podstawie ilości dni pobytu w internacie, posiłki wydawane są od poniedziałku od śniadania do obiadu w piątek)

– osoby mieszkające w internacie mogą ubiegać się o dofinansowanie z ośrodków Pomocy Społecznej

Oferta internatu:

– wysoki standard, bezpieczne warunki i dobra baza lokalowa,

– kółko kulinarne,

– kącik świetlicowy TV, Playstation 5 nowej generacji

– światłowód,

– całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej,

– nowoczesny aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem,

– możliwość korzystania z pełnowymiarowej sali gimnastycznej, boisk, siłowni,

– wyjazdy na basen, kręgle.

Nasze atuty:

– usytuowanie obok szkoły,

– internat pracuje 6 dni w tygodniu od niedzieli godz. 17.00 do piątku godz. 17.00

– stwarzamy możliwość uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych

– całodobowy monitoring wizyjny (zewnętrzny i wewnętrzny)

– całodobowa opieka wychowawcza sprawowana przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, wspieraną przez Młodzieżową Radę Internatu

Regulamin Internatu oraz podanie

Regulamin Internatu
Podanie do Internatu ZS4