ANGOWSKA GRAŻYNA – język polski

ARENT GRAŻYNA – przedmioty zawodowe w technikum weterynarii

BALDOUSKA MAGDALENA – wychowawca w internacie

BALDOUSKI ANTONI – język angielski

BAŁTOWSKA-CIEMNIECKA MAŁGORZATA – przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu

BANASIAK ANNA – DYREKTOR, biologia,

BECHCIŃSKA JUSTYNA – chemia, fizyka, przedmioty zawodowe w technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

BEDNARCZUK MARTA – nauczyciel bibliotekarz

BEDNARCZUK ARKADIUSZ – historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

BONIECKI TOMASZ – biologia, przedmioty zawodowe w technikum inżynierii środowiska i melioracji

BROKOS PAWEŁ – wychowanie fizyczne

BRUDZYŃSKI PAWEŁ – edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe w technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

BYTNER-KOTOWSKA BEATA – wychowawca w internacie

DRWENCKA MARZENA – język rosyjski, wychowawca w internacie

DUNAJSKA MAŁGORZATA – przedmioty zawodowe w technikum inżynierii środowiska i melioracji

KORNOWSKI JANUSZ – matematyka

KRAJNIK MONIKA – matematyka

KS. KĘDZIERSKI JACEK – religia

LIPSKA AGNIESZKA – język niemiecki, wychowawca w internacie

MARYNOWSKA DANUTA – pedagog, wychowawca w internacie

NOWATKOWSKA KAROLINA – informatyka, wychowawca w internacie

PALIŃSKI ŁUKASZ – przedmioty zawodowe w technikum inżynierii środowiska i melioracji

RUCIŃSKA JOANNA – muzyka, wychowawca w internacie

RUPIŃSKA-KRZYSZCZUK ALEKSANDRA – przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu

SOBOCIŃSKA-KRUPSKA MILENA – wychowawca w internacie

STECKIEWICZ IWONA – przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu

WIŚNIEWSKI RADOSŁAW – KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, bezpieczeństwo i higiena pracy, przedmioty zawodowe w technikum inżynierii środowiska i melioracji