ANGOWSKA GRAŻYNA – język polski, wiedza o kulturze
BALDOUSKA MAGDALENA – wychowawca w internacie
BALDOUSKI ANTONI – język angielski, przedmioty zawodowe w technikum pojazdów samochodowych
BAŁTOWSKA-CIEMNIECKA MAŁGORZATA – przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu
BANASIAK ANNA – DYREKTOR, biologia
BECHCIŃSKA JUSTYNA – chemia, fizyka
BEDNARCZUK MARTA – nauczyciel bibliotekarz, wychowawca w internacie
BEDNARCZUK ARKADIUSZ – historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
BROKOS PAWEŁ – wychowanie fizyczne
BRUDZYŃSKI PAWEŁ – edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe w technikum pojazdów samochodowych
BYTNER – KOTOWSKA BEATA – wychowawca w internacie
DRWENCKA MARZENA – język rosyjski, język polski, wychowawca w internacie
DUNAJSKA MAŁGORZATA – przedmioty zawodowe w technikum budowlanym, technikum geodezyjnym
KORNOWSKI JANUSZ – matematyka
KACZYŃSKA RENATA- wychowanie fizyczne
KRAJNIK MONIKA – matematyka, informatyka
LIPSKA AGNIESZKA – język niemiecki, wychowawca w internacie
MARYNOWSKA DANUTA – pedagog, wychowawca w internacie
OLSZEWSKA IWONA- język rosyjski
PALIŃSKI ŁUKASZ – przedmioty zawodowe w technikum pojazdów samochodowych
RUPIŃSKA – KRYSZCZUK ALEKSANDRA – przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu
SITKOWSKA MAGDALENA – religia
SŁOMIŃSKI DARIUSZ – przedmioty zawodowe w technikum budowlanym, geodezyjnym
SOBOCIŃSKA – KRUPSKA MILENA – wychowawca w internacie
STECKIEWICZ IWONA – przedmioty zawodowe, w technikum architektury krajobrazu
WIŚNIEWSKI RADOSŁAW – KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, przedmioty zawodowe w technikum budowlanym, geodezyjnym