GODZINY PRACY KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO- Radosława Wiśniewskiego

PONIEDZIAŁEK: godz. 7:45- 10:35

ŚRODA: godz. 10:00- 15:00

CZWARTEK: godz. 11:45- 15:00

Miejsce:  Budynek „Oficyna”

E- Mail: radekw1990@wp.pl