Klauzula informacyjna dla uczniów, rodziców, opiekunów

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego