GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO- DANUTY MARYNOWSKIEJ

WTOREK: godz. 10:00- 15:00

ŚRODA: godz. 9:05- 14:05

CZWARTEK: godz. 8:58- 10:50

PIĄTEK: godz. 8:50- 11:50