GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO- DANUTY MARYNOWSKIEJ

PONIEDZIAŁEK: godz. 9:00- 13:00

ŚRODA: godz. 9:00- 13:00

PIĄTEK: godz. 9:00- 12:00