Praktyki zawodowe dla klasy III rozpoczynają się od 4 maja 2020.

Czas trwania praktyk to 4 tygodnie.