Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

REGULAMIN PRZETARGU

Załącznik nr 1. FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2. UMOWA DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH

Załącznik nr 3. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa z rozładunkiem pelletu drzewnego

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa z rozładunkiem pelletu drzewnego do Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu na sezon grzewczy 2018-2019 i 2019-2020

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego- zakup i dostawa z rozładunkiem pelletu drzewnego do Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu na sezon grzewczy 2018-2019 i 2019-2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż maszyn rolniczych w Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż maszyn rolniczych w ZSNr 4 w Nadrożu

Regulamin przetargu na sprzedaż maszyn rolniczych w ZSNr4 w Nadrożu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapytanie ofertowe – zakup wraz z dostawą do Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu miału węglowego i węgla orzech na sezon grzewczy 2018-2019 oraz 2019-2020.