ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa ciągnika rolniczego wyposażonego w ładowacz czołowy TUR na potrzeby kształcenia w Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu”

Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty

Zmiana treści Zapytania ofertowego – 29.09.2021r.

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 29.09.2021r.

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy – 29.09.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego – Projekt umowy

Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna

Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy (RODO)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Remont części budynku Wozowni w Zespole Szkół nr 4  Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu”

Wybór oferty Wozownia

Informacja z otwarcia ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – Przedmiar

Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego – Projekt umowy

Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna

Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy RODO

Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego -Zaświadczenie-zgłoszenie zamiaru remontu

Załącznik Nr 8 do Zapytania ofertowego – Postanowienie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informacja z otwarcia ofert na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 

Wynik postępowania – przetarg nieograniczony ,,Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu” – Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przetarg nieograniczony

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu”

SIWIZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 2 – drób

Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 3 warzywa i owoce

Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 5 – nabiał

Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 10 – jaja

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 do SIWZ -Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

,, Ogłoszenie – Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu”.

Nabór na stanowisko głównego księgowego w ZSnr4 w Nadrożu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zapytanie o cenę – ,,Sprzedaż energii elektrycznej dla Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu”.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- Oświadczenie dot.warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4- Oświadczenie dot.wykluczenia

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Załącznik nr 6-Oświadczenie grupa kapitałowa (1)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie-o-uniewanieniu-postepowania

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przetarg nieograniczony –  „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu”.

Wynik postępowania – przetarg nieograniczony ,,Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu” – Wynik postępowania

SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 1-mięso i wyroby wędliniarskie

Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 2 – drób

Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 3 warzywa i owoce

Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 4 – ziemniaki

Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 5 – nabiał

Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 6 – Różne artykuły spożywcze

Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 7 – mrożonki

Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 8 – ryby

Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 9 – pieczywo

Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 10 – jaja

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 do SIWZ -Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

,, Informacja z otwarcia ofert na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu ”

Informacja z otwarcia ofert na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

REGULAMIN PRZETARGU

Załącznik nr 1. FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2. UMOWA DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH

Załącznik nr 3. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa z rozładunkiem pelletu drzewnego

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa z rozładunkiem pelletu drzewnego do Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu na sezon grzewczy 2018-2019 i 2019-2020

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego- zakup i dostawa z rozładunkiem pelletu drzewnego do Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu na sezon grzewczy 2018-2019 i 2019-2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż maszyn rolniczych w Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż maszyn rolniczych w ZSNr 4 w Nadrożu

Regulamin przetargu na sprzedaż maszyn rolniczych w ZSNr4 w Nadrożu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapytanie ofertowe – zakup wraz z dostawą do Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu miału węglowego i węgla orzech na sezon grzewczy 2018-2019 oraz 2019-2020.