Rekrutacja 2021/2022

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR4 IM. ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ

W NADROŻU

 

Do 05 sierpnia 2021 roku do godz. 15.00 trwa nabór uzupełniający do technikum w zawodach:

Technik weterynarii

Technik inżynierii środowiska i melioracji

16 sierpnia szkoła poda do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – lista wywieszona na tablicy informacyjnej przed sekretariatem.

Między 17 a 20 sierpnia (do godz. 15.00) kandydaci muszą  potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, czyli złożyć oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach.

23 sierpnia zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.