Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Dnia 10. 03. 2021r.odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na kadencję 2021. W dobie panującej pandemii głosowanie zostało przeprowadzone w sposób tajny na platformie Teams. 

Do wyborów swoją kandydaturę zgłosiło 21 uczniów z klas I- III. W myśl regulaminu członkami Zarządu mogło zostać tylko 10 kandydatów z najwyższymi wynikami. Są to:

Liszewska Julia kl. II  TIŚ- Przewodnicząca

Małkińska Agata kl. II TIŚ- Wiceprzewodnicząca

Leszczyńska Maja kl. III TAK- Sekretarz

Miaskowska Maja kl. II TAIMW- Skarbnik

Pjankowski Szymon kl. II TAIMW           

Szafrańska Anita kl. I TAW

Jączyk Zuzanna kl. III TAK                       

Chorębiewska Kinga kl. I TIM

Szulc Paulina kl. II TIŚ

Kostrzewska Oliwia I TAW

Młodzież ma wiele pomysłów mających na celu urozmaicić monotonię nauki zdalnej. Niebawem rezultaty pracy Samorządu będzie można zaobserwować na profilu Facebookowym.