STATUT

Statut Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemii Dobrzyńskiej w Nadrożu

Statut branżowej szkoły

STATUT TECHNIKUM