Statut Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu