Zapoznaj się z dostępnymi ofertami kształcenia dla Technikum:

TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH

TECHNIK OGRODNIK

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

GRUPA WOJSKOWA