Zapoznaj się z dostępnymi ofertami kształcenia dla Technikum:

Technik weterynarii

Technik mechanizacji rolnictwa

Technik inżynierii środowiska i melioracji

Technik architektury krajobrazu

GRUPA WOJSKOWA