Zapoznaj się z dostępnymi ofertami kształcenia dla Technikum:

NOWOŚCI!!!

TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK GEODETA

TECHNIK OGRODNIK

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK BUDOWNICTWA

GRUPA WOJSKOWA